Waarderend onderzoek

 
Toepassingsgebied: 

Om te werken vanuit een positieve geest, kunnen de technieken van een waarderend onderzoek gebruikt worden.

Korte beschrijving van de werkwijze: 

Waarderend onderzoek (AI) is een uitgeteste methode om veranderingen in organisaties te brengen. Ze is gebaseerd op positieve psychologie en bevat 2 elementen:
Waarderen: we werken met positieve kanten, succesfactoren, troeven
Onderzoeken: we gaan samen op zoektocht en stellen daarbij positieve vragen
 

Eerst kiezen we een (positief) thema, een doel. Dan werken we samen in 4 stappen:

 1. Verwonderen, Discovery fase
  • We gaan samen op zoek naar positieve ervaringen, sterke momenten, goede herinneringen uit het verleden (in verband met het gekozen thema).
 2. Verbeelden, Dream fase
  • We vormen samen een droombeeld v.d. ideale toekomst. vb.: Hoe zou onze werkplek, onze teamwerking er kunnen uit zien als alles ideaal zou kunnen gaan, als de sterke punten uit het verleden normaal worden.
 3. Verankeren, Design fase
  • We ontwerpen de elementen (concrete deelprojecten) die nodig zijn om ons droombeeld waar te maken, om te evolueren in de goede richting. We formuleren haalbare doelen.
 4. Verwerkelijken, Destiny fase
  • We werken de deelprojecten uit, we kiezen er projectleiders voor en betrekken zoveel mogelijk collega’s bij de uitvoering.
    
Effecten: 

Door het gebruik van een waarderend onderzoek, creëert een team een zeer positieve werksfeer.

Sterke punten van dit instrument: 
 • Grote betrokkenheid
 • Positieve sfeer
   
Eventuele aandachtspunten: 
 • Zoek altijd de positieve formulering.
 • Negatieve elementen worden niet weggewuifd, maar aangezien men niet alles kan aanpakken, kiest men in deze methode enkel voor de positieve elementen.
   
Duur: 

Voldoende tijd voorzien voor elke fase