Belbin-teamrollen

 
Toepassingsgebied: 

Belbin teamrollen kunnen gebruikt worden in een groep om na te gaan waar de verschillen liggen tussen personen en op welke manier teamleden van nature bijdragen aan het groepsproces. Belbin gaat er vanuit dat verschillen tussen groepsleden het functioneren van een groep versterken.

Korte beschrijving van de werkwijze: 

Belbin definieert 9 verschillende rollen die in een succesvol team vertegenwoordigd kunnen zijn, om alle functies die een team moet vervullen te kunnen uitvoeren: bedrijfsman, voorzitter, vormer, plant, bron-onderzoeker, monitor, groepswerker, zorgdrager en specialist. Iedere rol heeft specifieke eigenschappen en de rollen vullen elkaar aan.
Er zijn verschillende manier waarop je de teamrollen kan toepassen:

 • Om uit te zoeken welke teamrollen je zelf hebt, kan je een beknopte vragenlijst invullen, hetgeen je een beeld van je eigen functioneringspatroon in het team geeft.
 • Je kan teamleden vragen aan te geven in welke rol zij je zien. Dit resultaat kan je vergelijken met hetgeen je van jezelf dacht.
 • Wanneer je duidelijk weet welke teamrollen je teamleden van nature snel oppakken, kan je dit inzicht gebruiken bij het samenstellen van het team, het verdelen van taken, het omgaan met inbreng van teamleden in een vergadering, het begeleiden van processen, het verkrijgen van commitment of het toetsen van je plan.
 • Bij het starten van een activiteit met een groep mensen kan je je afvragen welke teamrollen nodig zijn om deze taak tot een succes te maken, of die rollen vertegenwoordigd zijn in de groep, of je de groep moet uitbreiden, …
   
Effecten: 

Door het gebruiken van de teamrollen van Belbin krijg je een beter beeld van de verschillen tussen leden van het BLITS-team en aanknopingspunten om elkaar aan te vullen. Voor de facilitator geeft het een beeld van de eigen teamrol(len) en aanknopingspunten voor de rol als facilitator.
Het biedt een beter inzicht in wat collega’s in een team beweegt, wat hun sterke kanten zijn en wat hun valkuilen zijn;
Tot slot geeft het een basis voor effectieve samenwerking waarin de teamleden elkaar kunnen aanvullen.
 

Sterke punten van dit instrument: 
 • Dit instrument kan een groep helpen in gesprek te gaan over de rollen die binnen het team moeten worden ingevuld.
 • Het kan een aanzet zijn om de sterke punten van ieder teamlid te ontdekken.
Eventuele aandachtspunten: 
 • Belbin teamrollen zijn niet bruikbaar als selectie-instrument.
 • Het is ook niet nodig dat alle rollen ingevuld zijn.  Je kan een heel performant team vormen met slechts een aantal van de rollen aanwezig. Het is vooral belangrijk om samen met het team te kijken naar de opdracht die voorligt en na te gaan welke teamrollen zeker moeten opgenomen om die opdracht tot een goed einde te brengen.
 • Teamleden kunnen verschillende rollen opnemen.
 • Het is vooral een instrument om de discussie te starten, niet om etiketten te plakken op mensen.
Nodige materialen: 

Beschrijving van de teamrollen
Eventueel online vragenlijstje in te vullen door groepsleden voorafgaand aan een bijeenkomst
 

Nodige ruimte, opstelling: 

Kringopstelling zonder tafels

Duur: 

1u