Waarom BLITS?

BLITS biedt als nieuwe vorm van leren heel wat voordelen t.o.v. de traditionele cursussen of verschillende bestaande vormen van werkplekleren. Indien een bedrijf of organisatie de stap zet naar BLITS openen zich heel wat nieuwe mogelijkheden en constateert het management vaak onverwachte en positieve effecten.

 
Motivatie en groepsproces

Motivatie en groepsproces

In een BLITS-project wordt de traditionele hiërachie doorbroken en worden alle deelnemers ingezet volgens hun competenties en 'werkplekslimheid'. De facilitator moedigt ieders inbreng aan en waardeert samen met de groep de inspanningen en ideeën van alle deelnemers. Dit nieuwe eigenaarschap over leervraag en leersituatie geeft de intrinsieke motivatie een duidelijke boost, en doet zelfs de sterkste weerstand bij de opstart snel wegebben. Het gevoelen zelf bijgedragen te hebben aan de oplossing van een probleem en het creëren van b.v. een nieuwe aanpak werkt bijzonder sterk, vooral bij de kortgeschoolden, die meestal het minst in andere opleidingstrajecten worden betrokken. Het presenteren van de resultaten aan het management tijdens het 'toonmoment' vormt de kers op de taart.  

De tocht via de verschillende fasen van het proces waarbij kennis op een waarderende wijze wordt gedeeld bevordert de groepscohesie. Wanneer de deelnemers al een team vormden voor de aanvang, worden de banden hechter. Wanneer een nieuw team werd samengesteld, ontstaat een groep waarvan de leden elkaar in de toekomst zeker opnieuw zullen vinden, b.v. voor een nieuw BLITS-traject.

Meer info over teams en teamleren.

Leereffect en link met de werkvloer

Leereffect en link met de werkvloer

De vraag naar de link met de werkvloer, waarmee zovele traditionele opleidingen worstelen, stelt zich niet meer. Een BLITS-project vertrekt immers vanuit een probleem of uitdaging vanuit de werkcontext van de deelnemers zelf én vindt grotendeels plaats op diezelfde werkvloer. De deelnemers gebruiken praktische en theoretische kennis om dit probleem op te lossen: de link is 100% gelegd. 

Het leereffect van dit soort van teamleren is wetenschappelijk bewezen. De verworven kennis blijft veel beter 'geborgd' bij de deelnemer, omdat hij zelf heeft geparticipeerd aan de invulling van de leerinhoud én omdat de nieuwe aanpak een probleem, waarmee hijzelf in zijn dagelijkse taken worstelt, heeft opgelost.

Meer info over de positieve effecten van teamleren.

Een probleem opgelost

Een probleem opgelost

Een BLITS-project baseert het leerproces op de systematische en doordachte aanpak van een zorgvuldig uitgekozen en dus reëel probleem op de werkvloer, waarmee de BLITS-teamleden in hun dagelijks werk geconfronteerd worden. De analyse van dit probleem en de geformuleerde oplossingen vanuit de interne kennis of aangesproken externe know how zorgen in de meeste gevallen voor een gedeeltelijke of volledige oplossing aan het einde van het traject. Een dubbelslag dus: een positief leereffect én een hinderlijk probleem van de baan.

Een belangrijk effect van een BLITS-project is het mobiliseren van de meestal verdoken 'werkplekslimheid' van de medewerkers onderaan de hiërarchische piramide. Vanuit hun rijke ervaring én kennis, die zelden of nooit wordt aangesproken, kunnen zij een verrassende bijdrage leveren aan de aanpak van probleemsituaties.

Kosten besparen

Kosten besparen

Opleidingen kosten veel geld:

  • meestal dure, externe know how moet worden aangekocht (open of maatopleiding, coaching, ..)
  • de medewerkers volgen training in company of uit huis (verplaatsingstijd!), in beide gevallen worden zij heel wat uren uit de productie of dienstverlening gehaald
  • in open opleidingen moeten de deelnemers heel wat 'overbodige' kennis absorberen = verloren tijd
  • in maattrajecten moet de lesgever zich inleven in de specifieke situatie hetgeen heel wat voorbereidingskosten meebrengt

BLITS bespaart heel wat geld door:

  • een korte voorbereidingstijd
  • minder werkverlet: de trajecten zijn korter en vinden (voor een zelf bepaalde en flexibele planning) op de werkvloer plaats (geen verplaatsingstijd)
  • door de nauwkeurige omschrijving van de behoefte door het BLITS-team zelf kan eventueel noodzakelijke, externe (en dure) kennis tot een minimum beperkt worden
  • een extra inspanningom de link met de werkvloer te leggen is overbodig
Diversiteit en disseminatie

Diversiteit en disseminatie

Een BLITS-traject kan in principe voor alle medewerkers in om het even welk bedrijf of organisatie, waar mensen samenwerken, opgezet worden. In het bijzonder is deze methodiek geschikt voor de kortgeschoolden, de medewerkers onderaan de organisatiepiramide, voor wie meestal weinig opleidingsinspanningen gebeuren. Een BLITS-team brengt vaak ook medewerkers samen uit verschillende echelons, die elkaar in dagelijkse situaties weinig ontmoeten. Een betere kennisuitwisseling zorgt voor een beter begrip van elkaars werkcontext en bevordert de cohesie op organisatieniveau.

Na een positief BLITStraject is de interne facilitator klaar én gemotiveerd om ook elders in de organisatie of het bedrijf nieuwe BLITSprojecten te gaan begeleiden. Vaak wordt het nieuws van het succesrijke project door de enthousiaste deelnemers snel verspreid, en motiveert de aanpak nieuwe groepen.  Op deze wijze kan de methodiek zich automatisch en zonder extra inspanning doorheen de hele organisatie verspreiden.