Denkhoeden opzetten

 
Toepassingsgebied: 

Mensen zijn vaak geneigd problemen steeds op eenzelfde manier te benaderen. Soms kun je tijdens een vergadering het gevoel hebben dat er veel is gezegd, er is veel kennis beschikbaar, er zijn veel argumenten over en weer gegaan, maar toch ontbreekt er nog iets. Je kunt er de vinger niet opleggen, maar de tijd voor het besluit lijkt nog niet rijp. Om dit alleemaal te vermijden, is het goed na te gaan vanuit welke denkhoed iedereen heeft geredeneerd. En welke denkhoeden niet gebruikt werden.

Korte beschrijving van de werkwijze: 

Om vlotter beslissingen te kunnen nemen, heeft de Bono zes denkhoeden bedacht waarvan iedere kleur een andere manier van denken symboliseert. Je kijk op een situatie hangt dus af van de hoed die je op hebt.
Iedere deelnemer krijgt willekeurig een denkhoed. Bij de behandeling van het onderwerp dat aan bod komt, geven ze inbreng vanuit de denkhoed die hen is toegewezen.
 

Effecten: 

Door de denkhoeden te gebruiken, word je gedwongen om het probleem ook eens van een andere kant te bekijken.

Sterke punten van dit instrument: 
  • Naast beslissingen vergemakkelijken, kan het gebruik van de denkhoeden ook de creativiteit in een groep bevorderen.
  • Het voedt ook het begrip tussen teamleden onderling.
     
Eventuele aandachtspunten: 
  • De methode kan ook gebruikt worden waarbij alle deelnemers communiceren vanuit één gezamenlijke denkhoed
  • … of waarbij alle deelnemers communiceren vanuit hun “persoonlijke” denkhoed en dus geen denkhoeden verdeeld worden
     
Nodige materialen: 

Gekleurde hoeden, petjes of zelfklevers

Nodige ruimte, opstelling: 

Vergaderlokaal 

Duur: 

Afhankelijk van het vergaderpunt

Meer informatie: 

Bronnen: Faciliteren van kenniskringen. Jannet Kant en Cees Sprenger. Uitg.Nelissen, Soest, 2004. ISBN 90 244 1670 1 pp.65-67

Verder lezen: