Wat is BLITS?

Het BLITS-scenario beschrijft hoe een (tijdelijk) team van medewerkers in een bedrijf of organisatie een sterk leerproces kan doormaken terwijl ze een gezamenlijk probleem of uitdaging aanpakken, en hun oplossing onderbouwen met een leerpakket voor zichzelf en hun collega’s.

Leren doe je niet alleen klassikaal, of aan je computer. Samen werken in een team kan heel leerrijk zijn, als het in een context gebeurt waarin gezamenlijk leren ondersteund wordt. Het BLITS-project (Begeleid Leren in TeamS) formuleert een nieuwe aanpak van leerprocessen voor medewerkers van organisaties en bedrijven, ook voor KMO's en kleine organisaties.
De kwalitatieve en efficiënte BLITSleeracties kunnen zowel opgezet worden in kleine als in grote organisaties, ook al bestaat er nog geen leercultuur of een leerrijke omgeving. Het kan voor alle medewerkers, ook voor laag- en kortgeschoolden, die vaak uit de andere opleidingsboten vallen.

 
BLITS = een uitgangspunt

BLITS = een uitgangspunt

In vele bedrijven of organisaties is men ervan overtuigd dat het bedrijfskapitaal voor een groot gedeelte bestaat uit de kennis van de medewerkers, en dat het zonder investeren in opleiden niet meer kan.  De klassieke aanpak van leren met een lesgever, die zijn kennis overbrengt aan een groep, heeft zijn beperkingen. De leereffect is vaak ontoereikend, de kostprijs in tijd en in € is altijd een zorg. E-learning is ook niet evident, want leren gebeurt vooral in interactie tussen mensen. Daarom stellen we een nieuwe leervorm voor: Begeleid Leren in TeamS, afgekort BLITS. 

BLITS gaat uit van de kracht van een lerend team, dat onder deskundige begeleiding van een facilitator en met als leidraad een zorgvuldig gekozen probleem, zijn eigen leerproces definieert, plant en uitvoert. Teamleren geeft het leerproces een motiverende boost. Het vormt de kern van de BLITS-aanpak.

BLITS = een aanpak

BLITS = een aanpak

De BLITS-aanpak is gericht op overdracht van aanwezige kennis met hoog rendement: Het leren gebeurt in een werkgroep, waarin de deelnemers samen een bestaand probleem op de werkvloer of een nieuwe uitdaging aanpakken onder begeleiding van een facilitator .

De facilitator kan een externe consultant of een interne medewerker zijn. De facilitator is niet de ultieme kennisdeskundige over het gekozen  onderwerp, maar wel de animator van het groepsgebeuren. Hij/zij ondersteunt het vinden, opbouwen, overdragen en delen van kennis. Kortom: de facilitator zorgt ervoor dat de deelnemers leren terwijl ze werken aan de oplossing van hun probleem of uitdaging. 

Lees meer over de facilitator

De tijdsbesteding komt bij de deelnemers niet over als ‘verloren werktijd’ omdat ze actief aan het werk zijn, de BLITS-bijeenkomsten staan niet los van het werk. De nodige kennis is grotendeels aanwezig in het bedrijf, en wat ontbreekt wordt extern gezocht door leden van de groep met de hulp van de facilitator. 

Deze aanpak is geschikt voor medewerkers van diverse niveaus in allerhande organisaties en bedrijven, ook kleine. Een leergroep moet immers niet groot zijn, en in de groep zijn liefst verschillende functies aanwezig. Ervaren medewerkers, nieuwelingen en leidinggevenden werken er als gelijken samen aan een gedeelde uitdaging.

De BLITS-aanpak is niet gebonden aan een onderwerp. Een thema is een positief geformuleerde uitdaging, die gaat over een actueel probleem of een innovatie op de werkplek, waaraan een leerbehoefte (opleidingsnood) gekoppeld is.

Voorbeelden van thema’s (dit lijstje is niet uitputtend):
Enkele praktijkvoorbeelden en de 8 bedrijfscases van het eerste jaar BLITS (2013)

BLITS = theoretisch onderbouwd

BLITS = theoretisch onderbouwd

Het BLITS-concept steunt niet enkel op positieve ervaringen of een goed buikgevoel. Met als partner POOLL (Centrum voor Professionele Opleiding, Ontwikkeling en Levenslang Leren) van de KULeuven, gespecialiseerd in werken op de werkvloer, werd een uitvoerige literatuurstudie uitgevoerd. Uit de vele studies blijkt dat teamleren of coöperatief leren inderdaad positieve effecten heeft op de leerresultaten. 

Meer info over leren in teams

Meer info over POOLL

BLITS = leren tussen formeel en informeel leren

BLITS = leren tussen formeel en informeel leren

De BLITS methodiek bevindt zich in het midden van het continuüm tussen formeel en informeel leren. Enerzijds wordt er tijd en ruimte gecreëerd om te leren (formeel), anderzijds zijn de doelen, activiteiten en verwachte leeruitkomsten zeker aan de start van een BLITS-traject minder vastgelegd dan bij een formeel georganiseerde training.

Daarnaast is de interactie die tussen teamleden ontstaat een essentiële conditie voor informeel leren. De condities die informeel leren kunnen bevorderen, zullen dus ook gunstig inwerken op het BLITS-project dat plaatsvindt op de werkvloer. Uit onderzoek blijkt dat coöperatie, communicatie en interactie, feedback, evaluatie, participatie, reflectie, coaching en informatie de belangrijkste voorwaarden waren voor het informeel leren van werknemers. 

Bronnen

Meer weten?

BLITS = een ESF-project

BLITS = een ESF-project

BLITS is een initiatief van de KHLim samen met VOV en de KULeuven en drie sectoriële opleidingsfondsen (IPV, COBOT, IVOC), die vanuit hun ervaring met opleiding voor werkenden en de onvoldoende output en effecten ervan op de werkvloer, zelf op zoek zijn gegaan naar wat wel werkt. Het was hen duidelijk opgevallen dat het werken met leergroepen op de werkvloer, die in de geest van zelfsturende teams hun eigen leerproces beheerden, en als uitgangspunt een bestaande probleemsituatie gebruikten, zeer motiverend was en uitstekende resultaten opleverde (verbeterteams in kwaliteitsprojecten bv). Deze aanpak uitbreiden tot alle soorten opleidingen en in een makkelijk te volgen stappenplan gieten was het doel van dit project, waarvoor financiering bij ESF werd gevraagd.

De BLITS-aanpak werd door het ESF gevalideerd op 30/09/2013.

Om meer te weten over de projectpartners, klik hier en klik door op de logo's.

Meer weten over ESF.