Home

BLITS - Begeleid Leren In TeamS

helpt je om medewerkers samen te brengen en op een dynamische wijze een probleem of uitdaging al lerend aan te pakken!

De BLITS-aanpak is een volwaardig alternatief voor de klassieke opleidingen. Cursusgroepen worden vervangen door leerteams, waarin kennis onder begeleiding van een facilitator samengebracht, gedeeld en ontwikkeld wordt. 

 

Waarom BLITS?

Ben jij er ook van overtuigd dat een belangrijk deel van het 'kapitaal' van je bedrijf of organisatie uit de kennis van je medewerkers bestaat? Investeren in opleiding is onvermijdelijk. Klassieke vormen van opleiden hebben hun grenzen, hun rendement in overgedragen kennis en in € is vaak ontoereikend. BLITS rekent af met deze gebreken: Leren gebeurt hier in een interactie tussen mensen en met een hoog rendement, dat bovendien geborgd blijft.

 • Sneller keurproces bij BONAR TF

  BONAR TF heeft twee  vestigingen (Lokeren en Zele) waarbij de ene de toeleverancier is voor de andere.  Dit is geen evidente situatie. Hoe konden ze het keurproces sneller en efficiënter laten verlopen?  

   

 • Reorganisatie van de wasgoedlogistiek op de werkvloer bij Rapid Industries

  Om de logistieke organisatie op punt te zetten en de nodige leeractiviteiten daarvoor te organiseren, bracht Rapid Industries verschillende medewerkers samen in een BLITS-traject.

 • De ombouw en reiniging van productielijn 2 bij Rabbit

  Om de ombouw en de reiniging van een productielijn op een uniforme en efficiënte manier te laten verlopen, bracht Rabbit een aantal interne medewerkers samen in een BLITS-traject.

 • Effectieve interne communicatie van de werkgroepen bij Sint-Elisabethsdal

  Om de doorstroming van de resultaten van interne werkgroepen te verbeteren, startte dit woon- en zorgcentrum met een BLITS-traject.

 • Bedrijfsopleidingen rendabeler en tijdbesparend maken bij Chanterie nv in Deinze

  Hoe slaagde Chanterie erin om interne bedrijfsopleidingen op een effectieve wijze te structureren en eenvormig te maken? Hoe kon het bedrijf de aanwezige know how stroomlijnen, zichtbaar en raadpleegbaar maken?

 • Werkpostanalyse en instructies voor de verpakking-verzending van Alfatex nv in Deinze

  Hoe krijg je de medewerkers een afdeling met chronisch plaatsgebrek aan het denken over de inrichting van hun eigen werkplek, hun (ergonomische) werkmethode en het doorgeven van kennis? Alfatex koos hierbij voor de BLITS-aanpak!

 • Leren voor leraars in de KT-scholen

  De KT-scholengroep in Hasselt  bestaat uit 8 basisscholen en ruim 200 leerkrachten. Hoe krijg je leraars en kleuterleiders aan het denken over het eigen leren, en hoe creëer je betrokkenheid en eigenaarschap t.o.v. het eigen leertraject?

   

   

 • Terugdringen van waste bij Guenther Bakeries

  Guenther Bakeries is een industriële bakkerij in Olen, deel van een Amerikaanse groep, die dagelijkse zowat een miljoen broodjes bakt voor Mac Donalds.

Wil je aan de slag met BLITS en heb je vragen?

Voedingsbedrijf? Contacteer Herbert Matthijs van Alimento
Textielbedrijf? Contacteer Hannelore Bibau van COBOT
Confectiebedrijf? Contacteer Tinne Vliers van IVOC
Ander bedrijf, instelling, school of organisatie? Contacteer Stefan Lycops van UCLL