Kernkwadranten

 
Toepassingsgebied: 

De kernkwadranten van Ofman zijn een veelgebruikt model om de eigenschappen te beschrijven die bij een persoon horen. Het dient om een goed beeld van een persoon te krijgen en helpt om te zoeken naar iemands kernkwaliteiten.
Gebruik de kernkwadranten om zelfkennis op te bouwen, maar ook om de groep te leren kennen of bij strubbelingen in de samenwerking, de oorzaak bespreekbaar te maken.
 

Korte beschrijving van de werkwijze: 

Volgens Ofman zoek je naar iemands kernkwaliteiten vanuit vier invalshoeken:

 1. Kernkwaliteit: Voor welke eigenschap ben jij gekend? Wat kan je al heel goed? Waar krijg je complimenten voor?
 2. Valkuil: Waarin vinden veel mensen dat je overdrijft? Wat kan jij niet loslaten?
 3. Uitdaging: Waar liggen nog ontwikkelingsmogelijkheden? Wat bewonder jij bij anderen als eigenschap? Wat zeggen mensen dat je meer moet doen?
 4. Allergie: Wat stoort jou in eigenschappen van anderen? Waar vind je dat anderen in overdrijven?

De bijgevoegde figuur geeft aan hoe de vier kernkwadranten zich tegenover elkaar verhouden. Bij het invullen van de kernkwadranten is het  aangewezen om te starten bij de allergie  (deze dringt zich meestal gemakkelijk op) of de kernkwaliteit van een persoon.
 

Effecten: 

Het gebruik van kernkwadranten kan  tot zelfkennis en groepskennis leiden. Enerzijds krijgen de individuele leden een zicht op hun eigen sterktes en zwaktes, anderzijds wordt soms duidelijk waarom het gemakkelijk of moeilijk samenwerken is met andere groepsleden. Bv: ‘Gemakkelijk samenwerken’ als een ander teamlid jouw uitdaging als kernkwaliteit heeft en ‘moeilijk samenwerken’ wanneer blijkt dat iemand anders jouw allergie heeft als kernkwaliteit.

Sterke punten van dit instrument: 
 • Het is een relatief eenvoudige methodiek die niet altijd veel tijd hoeft in te nemen.
 • Het is een goede manier om jezelf en de groep te leren kennen om zo een beeld op te bouwen van de sterktes van elk teamlid.
Eventuele aandachtspunten: 
 • Het benoemen van de 4 kwadranten met een goed woord is niet eenvoudig en veronderstelt heel wat taalvaardigheid en reflectief vermogen.
 • Deze methodiek wordt het liefst bij kenniswerkers aangewend.
 • Verschillende werkwijze kunnen gevolgd worden elk lid apart, of iedereen denkt samen na over zichzelf.
Nodige materialen: 

Pen en papier, eventueel voorgedrukte figuren van het kwadrant om in te vullen.

Nodige ruimte, opstelling: 

Tafel waar alle groepsleden rond kunnen zitten.

Duur: 

Afhankelijk van het aantal groepsleden. Ongeveer 15 min per persoon. 

Meer informatie: 

Verder lezen: 

 • He, ik daar…?! Daniël Ofman.  Kosmos 2007
 • Faciliteren van kenniskringen (2004). Jeannet Kant & Cees Sprenger. Uitgeverij Nelissen.
 • Kwadrant van Ofman volgens Wikipedia