Lijst van de TOOLS: hulpmiddelen en werkvormen

 

In de verschillende fasen van een BLITS-project kan de facilitator gebruik maken van werkvormen en hulpmiddelen om het proces optimaal te laten verlopen. De onderstaande TOOLS kan je vrij gebruiken. In de Rubriek 'Aan de slag' zijn ze ook aan de verschillende fasen gelinkt. 

Fase 1: het initiatief, de context, de opdrachtgever en de facilitator

1.1. Keuze van de facilitator

1.2.Logboek voor facilitatoren

Fase 2: voorbereiding met het afbakenen van de opdracht en het samenstellen van de groep

2.1. Startdocument SMART opstellen

2.1. Leervragen expliciteren

Fase 3: de startbijeenkomst(en)

3.1. Groepsleden beter leren kennen via kenniskaarten

3.2..Opbouwen van vertrouwen

3.3. Waarderend onderzoek

3.4. 5 V's als richtsnoer bij groepsinterventies

3.5. Zelfevaluatie van het groepsproces

3.6. Sfeermeter

3.7. Belbin-teamrollen

3.8. Kernkwadranten

3.9. Denkhoeden opzetten

Fase 4: (elk van) de volgende werkvergaderingen van de BLITS-groep

4.1. Analytisch storingzoeken: probleemdefinitie

4.2. Casestudy

4.3. Brainstorming

4.4. Critical Incidents Methode

4.5. STAR(RT)-methode

4.6. Actief informatie overdragen/uitwisselen

4.7. Informatie verzamelen via onderzoek op de werkplek

4.8.Bronnenstudie

4.9.Een expert uitnodigen

4.10. Een database maken

4.11. Instructiefiches/manuals

4.12. Het U-model: het vinden van het echte probleem en een nieuwe oplossing

Fase 5: het afsluiten van de BLITS-groep

5.1. Oogsten van resultaten

5.2. Certificaat: een sjabloon

5.3. Verschillende manieren van leren

5.4. Vervolgscenario opstellen

5.5. Productevaluatie

5.6. Effectmetingen, ROI

5.7. Presentatietechnieken

5.8. Het toonmoment