Sfeermeter

 
Toepassingsgebied: 

De sfeermeter kan gebruikt worden om het proces en de werking van de groep te bespreken en te verbeteren indien nodig. 

Korte beschrijving van de werkwijze: 

De sfeermeter is een eenvoudige lijst van indicatoren voor de sfeer waar de leden het team een gezamenlijke score aan geven. Er kan eventueel ook gekozen worden om de sfeermeter individueel in te vullen en daarna met elkaar te vergelijken in een nabespreking. De indicatoren worden bij voorkeur samen in groep opgesteld.
Zie ook het voorbeeld onderaan.
 

Effecten: 

Door het gebruik van een sfeermeter kan de facilitator nagaan wat er goed loopt in de groep. Anderzijds kan je er mee achterhalen waarom groepsleden niet gemotiveerd zijn om deel te nemen aan de activiteiten en vergaderingen. Op basis van de resultaten kan je de aanpak veranderen. 

Sterke punten van dit instrument: 

Het is een eenvoudig instrument dat een aantal belangrijke elementen in het groepsproces op tafel brengt en op die manier bespreekbaar maakt.

Eventuele aandachtspunten: 
  • De sfeermeter zal enkel goed werken wanneer groepsleden open met elkaar (durven) communiceren.
  • Maak de sfeermeter niet te lang. Een tiental indicatoren is zeker genoeg.
Nodige materialen: 

Pen en papier, of een flipchart / whiteboard.

Nodige ruimte, opstelling: 

Vergaderlokaal of gelijkaardig

Duur: 

5 minuten om in te vullen

Meer informatie: 

Verder lezen:

  • Faciliteren van kenniskringen (2004), Jeannet Kant & Cees Sprenger, Uitgeverij Nelissen
  • Het begeleiden van effectieve leerprocessen (2003), Marjo Korrel, Uitg. Boom/Nelissen