Het toonmoment

 
Toepassingsgebied: 

Om het behalen van het eindresultaat te “vieren”, wordt het project feestelijk afgesloten in aanwezigheid van alle BLITS-teamleden en het management.
Kan bij alle BLITS-projecten worden ingevoerd.
 

Korte beschrijving van de werkwijze: 

Het BLITS-team bereidt een presentatie voor waarin:

  • de aanpak wordt beschreven
  • het behaalde resultaat wordt afgewogen aan de initiële toestand met cijfers, grafieken, beeldmateriaal
  • de wijze van het borgen van het resultaat wordt uitgelegd

Dit moment wordt nauwgezet voorbereid (fase van het project) en alle BLITS-leden nemen een deel van de presentatie voor hun rekening. De facilitator neemt de rol van regisseur op, maar treedt niet zelf op.
 

Effecten: 

De presentatie voor het management werkt waarderend, stimulerend en onderstreept het belang van het project voor het bedrijf of organisatie.
Hierdoor gaan de deelnemers ambassadeurs worden van hun project. Het gebeuren wekt ook nieuwsgierigheid bij niet-deelnemers, een extra trigger om ook een dergelijk project uit te voeren.
De feestelijke gebeurtenis is tevens de definitieve afsluiting van het project.
Onverwachte sterkten van deelnemers kunnen extra in de verf gezet worden.
 

Sterke punten van dit instrument: 
  • Makkelijk te organiseren, mits goede afspraken.
  • Het management wordt (nog meer) overtuigd van de BLITS-aanpak en krijgt meer geloof/vertrouwen in de eigen werknemers.
Eventuele aandachtspunten: 
  • Vergt goede voorbereiding en engagement van het management dat van bij het begin van het BLITS-traject wordt vastgelegd.
  • Het resultaat moet duidelijk positief zijn met een effect op het werk of de bedrijfsresultaten.
  • Iedereen moet mee, maar naargelang zijn ‘vermogen’. Mindere spreektalenten krijgen korte, eenvoudige items.
  • Alles wordt uitgedrukt in de woordenschat die op de werkvloer gebruikt wordt.
Nodige materialen: 

PPT, dataprojector en scherm, eventueel flipchart
Drankje en hapje
 

Nodige ruimte, opstelling: 

Bij voorkeur in de ‘beste’ vergaderzaal van het bedrijf, een bijkomend element van waardering.

Duur: 

Max. een uur, met vragenmoment

Meer informatie: