Effectevaluatie, ROI-meting

 
Toepassingsgebied: 

Om de mate te meten waarin het resultaat toegepast wordt op de werkplek, voer je best een effectevaluatie uit. Dit gaat dus niet over de leerresultaten, maar over de toepassing ervan in het werk.
De belangrijkste toepassing betreft het thema, het probleem waarrond de BLITS-groep gewerkt heeft.
In sommige gevallen kan ook de ROI (Return on Investment) gemeten worden. Dit is echter enkel mogelijk indien de opbrengsten onweerlegbaar te meten zijn in Euro.
 

Korte beschrijving van de werkwijze: 

Om het effect te bepalen, ga je kijken in hoeverre het project veranderingen op de werkplek teweeg gebracht hebben.

 1. Ga op zoek naar relevante en meetbare indicatoren die in direct verband staan met het thema, de situatie op de werkplek
 2. Doe een nulmeting voor de start van het BLITS-traject
 3. Herhaal dezelfde meting aan het einde van het traject
 4. Herhaal dezelfde meting geregeld (3m. / 6m./ jaarlijks…)
 5. Publiceer de resultaten
   
Effecten: 

Door het meten van de effecten stimuleert en verhoogt men de toepassing van het geleerde. De meting is dus niet neutraal, maar beïnvloedt het resultaat in gunstige zin.
Effectmeting geeft ook argumenten om de BLITS-werkwijze verder toe te passen voor andere thema’s.
 

Sterke punten van dit instrument: 
 • Indien goed uitgevoerd is een effectmeting betrouwbaar en overtuigend.
 • Een positief effect geeft voldoening aan de medewerkers.
Eventuele aandachtspunten: 
 • Meting van effecten is enkel objectief mogelijk als men ook nulmetingen heeft.
 • Om een correcte meting uit te voeren heeft men goede indicatoren nodig, bij voorkeur harde cijfers, liever dan meningen van mensen.
 • Laat de meting uitvoeren door een neutraal persoon.
Nodige materialen: 

Afhankelijk van de meting

Duur: 

Afhankelijk van de meting

Meer informatie: 

Bronnen:

 • Van den Berghe, W., Het juiste cijfer, Acco Leuven 2011
 • Gielen, H., Indesteege, L., Rendement van leeractiviteiten, Acco Leuven 2004

Verder lezen: