Keuze van de facilitator

De facilitator speelt een cruciale rol in een BLITS-project. Hij moet dan zorgvuldig en doordacht gekozen worden.

 
Toepassingsgebied: 

In elk project, waarbij een BLITS-traject opgestart zal worden, moet een geschikte facilitator benoemd worden. Waar meerdere kandidaten beschikbaar zijn, kunnen ze aan de hand van de checklist aan elkaar afgewogen worden. Waar er slechts 1 kandidaat is, moet die persoon  nauwkeurig geëvalueerd worden aan de hand van de gestelde criteria

Korte beschrijving van de werkwijze: 

Van zodra de problematiek voor een BLITS-traject gekend is, gaat de aanbrenger ervan op zoek naar een geschikte facilitator.
Gebruik hiervoor de checklist “Keuze van de facilitator”. Lees de checklist na en weeg de verschillende kandidaten hieraan af.

Effecten: 

De keuze van een geschikte facilitator zorgt voor een vlotte start van het project en vergroot de kansen op slagen voor het hele BLITS-team.

Sterke punten van dit instrument: 
  • De checklist behoedt de organisatie voor het benoemen van een facilitator die niet over de juiste competenties beschikt om met het team het project tot een goed einde te brengen.
  • Het geeft ook de mogelijkheid om feedback te formuleren aan kandidaten die niet weerhouden werden.
Eventuele aandachtspunten: 

Bij belangrijke keuzes kan deze ingevulde checklist gecontroleerd worden door een leidinggevende of collega van de betrokken facilitator.

Nodige materialen: 

Checklist “Keuze van de facilitator”

Duur: 

Afhankelijk van het aantal kandidaten