Opbouwen van vertrouwen

 
Toepassingsgebied: 

Om ieder BLITS-teamlid te motiveren een positieve bijdrage aan het traject te geven, moet je van bij de start aan het vertrouwen werken.

Korte beschrijving van de werkwijze: 

Om vertrouwen op te bouwen, kan je als facilitator volgende acties ondernemen:

 • teammeetings organiseren waarin het team de mogelijkheid krijgt feedback te geven, begrip te vergroten en verbeteringen te definiëren;
 • teamleden de mogelijkheid geven elkaar te coachen;
 • enkele malen per BLITS-traject het vertrouwensniveau peilen en verbeteringen doorvoeren als dat nodig is;
 • het team hun prestaties zelf laten meten en een grote mate van zeggenschap geven over de invulling van het eigen leerproces. Dit heeft tevens een positief effect op de leersnelheid;
 • teambeoordelingen en beloningen i.p.v. individuele beoordelingen en beloningen, gemeenschappelijk doel geven;
 • tijdens deze activiteiten en gedurende het hele traject blijvend aandacht hebben voor de cruciale elementen die nodig zijn om het vertrouwen op te bouwen: zie onder.
   
Effecten: 

Als medewerkers voldoende gemotiveerd zijn, verhoogt hun betrokkenheid met de doelstellingen van het BLITS-traject.

Sterke punten van dit instrument: 
 • Er dient niet altijd apart geïnvesteerd te worden, aandacht hebben voor verschillende processen, om enkele processen explicieter aan bod laten komen (bvb. feedback geven) kunnen bijdragen aan de opbouw van vertrouwen.
 • Het gaat nooit alleen om vertrouwen opbouwen.
   
Eventuele aandachtspunten: 
 • Vertrouwen is een heel beladen begrip en tevens essentiële voorwaarde voor een goed functionerend team. Daarom vraagt het tijd en bestaat er geen pasklaar instrument voor.
 • De organisatie dient het team genoeg ruimte te geven om tot zelfsturing te komen.
   
Nodige materialen: 

Afhankelijk van ondernomen activiteit.

Nodige ruimte, opstelling: 

Afhankelijk van ondernomen activiteit.

Duur: 

Langdurig

Meer informatie: 

Verder lezen:

Johnson, D.W., & Johnson, F.P. (2009). Joining together. Group theory and group skills (10th ed.). New Jersey Columbus, Ohio: Pearson. Remmerswaal, J. (1992). Begeleiden van groepen. Groepsdynamica in de praktijk. Houten, Nederland: Bohn Stafleu Van Loghum. Kant, J., & Sprenger, K. (2004). Faciliteren van kenniskringen. Soest, Nederland: Nelissen.