Groepsleden beter leren kennen via kenniskaarten

 
Toepassingsgebied: 

Kenniskaarten worden in de eerste plaats gebruikt bij de start van een BLITS traject (bv. tweede bijeenkomst) om onderlinge kennismaking te bevorderen op basis van relevante gegevens voor het groepsproces. Ze leveren een inschatting van elkaars kennis en van de complementariteit aan kennis in de groep.
Later in het traject blijven deze kenniskaarten relevant voor de facilitator of groepsleden om af en toe opnieuw door te nemen.
Bijvoorbeeld: als een groep vastzit, kan de facilitator de kaarten scannen en groepsleden specifieke vragen stellen over bijvoorbeeld werkervaringen waarin een gelijkaardige uitdaging zich stelde.
 

Korte beschrijving van de werkwijze: 

Een kenniskaart is een soort ‘gele gids’ met daarop informatie over de opleiding, kennis, ideeën, ervaringen en doelen van de verschillende teamleden. Het bevat niet de kennis zelf maar verwijst naar de persoon die over deze kennis beschikt. De kenniskaart biedt een systeem dat helpt om te weten welke mensen welke relevante kennis bezitten.
Een kenniskaart kan volgende info bevatten:

 • info over opleiding;
 • CV info (werkervaring);
 • welke expliciete kennis iemand heeft;
 • welke impliciete kennis iemand heeft (kan niet zomaar opgelijst worden, hiervoor bereidt de BLITS-facilitator best uitdagende, relevante vragen voor);
 • ideeën.

De groep kan zelf een kenniskaart opstellen, onderaan werd een voorbeeld opgenomen.

Effecten: 

Door het gebruik van kenniskaarten krijgen groepsleden onderling meer zicht op relevante kennis. Verder in het proces kunnen ze elkaar daarop bevragen.
De facilitator heeft een overzicht van beschikbare kennis en kan, indien nodig, specifieke vragen stellen.
 

Sterke punten van dit instrument: 
 • Geeft een duidelijk en redelijk volledig beeld van de capaciteiten in de groep.
Eventuele aandachtspunten: 
 • Let op voor een al te formalistische invulling van de kenniskaarten.
 • Probeer enkele leuke/uitdagende vragen toe te voegen aan de ‘drogere’ CV info zodat het voor de groepsleden aangenaam en spannend blijft om de kenniskaarten in te vullen, door te nemen/te overlopen.
 • Probeer waar mogelijk ook ruimte te maken om de kenniskaarten op een interactieve manier in te zetten.
 • Zorg ervoor dat het niet bij een eenmalig invullen blijft, maar dat je als facilitator af en toe teruggrijpt naar vermeldingen in kenniskaarten door specifieke vragen.
   
Nodige materialen: 

Standaardformat voor kenniskaarten zodat groepsleden eenvoudig en snel kunnen invullen.

Nodige ruimte, opstelling: 

Vrij te kiezen.

Duur: 

Individuele voorbereiding a.h.v. format.
Interactief overlopen in groep: 45min.
 

Meer informatie: