Afbakening

Fase 1: Het afbakenen van de opdracht en het samenstellen van de groep


De facilitator krijgt een duidelijk en dubbel doel als opdracht: een uitgekozen groep begeleiden om het probleem aan te pakken en tegelijkertijd een leerresultaat boeken met/bij de deelnemers. Dit leerresultaat moet vervolgens ook overdraagbaar zijn naar anderen in het bedrijf.  De facilitator overlegt met de opdrachtgever en alle betrokken partijen over zijn opdracht, de afbakening van het te bereiken doel, de samenstelling van de groep, de timing.

 

 

Dubbele opdracht

Samenstelling van de groep

Assistent-facilitator

Deze fase is de effectieve start van een BLITS-traject. De facilitator overlegt met zijn opdrachtgever en andere sleutelfiguren van het bedrijf/de organisatie over een duidelijke afbakening van de dubbele opdracht en over de mogelijke samenstelling van de BLITS-groep.
Dit zijn twee belangrijke succesvoorwaarden voor een geslaagd BLITS-project
De opdracht voor een BLITS-groep is dubbel:

  • een probleem of uitdaging aanpakken en

  • een of meerdere leerdoelstellingen realiseren

Het probleem of de uitdaging moeten beperkt (afgebakend) en haalbaar/oplosbaar  zijn binnen redelijke termijn, want een BLITS-groep kan de boog niet eindeloos gespannen houden. Dit thema waarover de BLITS-groep werkt is echter slechts het voertuig, het glijmiddel of de motivator om een leerproces op gang te brengen. Het behalen van leerresultaten is het uiteindelijke doel van de BLITS-groep. Deze leerresultaten worden in eerste instantie bereikt bij de deelnemers. Indien gewenst kan de BLITS-groep zijn leerresultaten ook in gepaste vorm overdragen (of overdraagbaar maken) aan andere doelgroepen.. (top)
 

Meer info over de dubbele opdracht.

Het samenstelling van de BLITS-groep kan alleen wanneer de dubbele opdracht duidelijk is.
Een goed werkende BLITS-groep  bestaat uit 5 tot 8 medewerkers met diverse achtergronden. 10 deelnemers is zeker een maximum voor een goede interactie. Een aantal deelnemers mogen starters zijn; zij hebben grote leerbehoeften en een open blik op de situatie. Andere groepsleden zijn medewerkers met reeds meer ervaring in één of meer deelaspecten van het thema. Zij kunnen (gedeelten van) de nodige kennis aanbrengen en delen. Ook zij kunnen in de BLITS-groep nieuwe kennis mee opbouwen en verwerven. De nodige kennis moet niet volledig aanwezig zijn in de groep, ontbrekende kennis kan extern gezocht worden, bij specialisten in het bedrijf of daarbuiten. De facilitator komt niet in de BLITS-groep als inhoudsdeskundige, maar als begeleider van het groepsproces. Het is van belang dat de BLITS-groep divers is samengesteld, zodat diverse invalshoeken samen komen en verschillende taken in de groep vlot kunnen verdeeld worden. (top)

Meer info over de samenstelling van de groep.

Het is bijzonder handig om in de groep een interne assistent-facilitator te hebben die alle bedrijfsinterne afspraken kan regelen, en die ook de interne keuken met haar aandachtspunten kent. Deze persoon krijgt via zijn deelname en zijn extra taken in de groep meteen een praktijkopleiding om in de toekomst zelf als facilitator voor andere interne BLITS-groepen op te treden.
Er is geen externe facilitator nodig  indien er in het bedrijf een ervaren of deskundige interne facilitator beschikbaar is. Een interne facilitator moet echter voldoende vertrouwen genieten van de deelnemers, mag geen ‘pion zijn van…’ want dat zou de openheid en de ondernemingszin in de BLITS-groep belemmeren. (top)

 

De twee elementen  van de voorbereidingsfase:
1. De dubbele doelstelling: een probleem of uitdaging aanpakken en leerdoelstellingen formuleren
2. Een geschikt BLITS-team samenstellen
komen opnieuw aan bod in de volgende fase. Het BLITS-team zal dan kritisch onderzoeken of de twee doelstellingen haalbaar zijn, of de teamleden ‘eigenaar’ van deze doelstellingen kunnen worden en of de groep goed samengesteld is om deze doelstellingen te bereiken.

 

Valkuilen

Opgelet voor mogelijke valkuilen  (top)