Het probleem, de uitdaging, de context, de opdrachtgever en de facilitator

Een bedrijfs/organisatieverantwoordelijke ontvangt of detecteert een interne opleidingsvraag en neemt het initiatief of de beslissing om een BLITS-groep te (laten) organiseren. De aanleiding is een leervraag, een uitdaging, een probleem, een situatie waarbij een klassikale opleiding of werkplekleren onvoldoende oplossing bieden.

 

In deze fase is er voldoende overleg nodig met alle betrokkenen om te komen tot een duidelijke omschrijving van het aan te pakken probleem of de uitdaging en de verwachte leerresultaten bij de deelnemers. Mogelijke betrokkenen bij dit overleg zijn:

 • de verantwoordelijken van de afdeling waarin de uitdaging voorkomt
 • de opleidingsverantwoordelijke
 • vertegenwoordigers van interne diensten die met het thema verbonden zijn

Vragen die na overleg met  betrokkenen een antwoord hebben:

 • Is het thema haalbaar om aan te pakken met een groep van interne medewerkers?
 • Hebben we (een groot deel van) de kennis in huis om het probleem aan te pakken?
 • Wie kan er meewerken in de BLITS-groep?
 • Welke leerresultaten verwachten we aan het einde?
 • Wie zouden we kunnen aanstellen als facilitator?
 • Hoeveel tijd kunnen/willen we vrij maken voor de leden van de BLITS-groep?   (top)
 • Hoeveel autonomie kunnen we de BLITS-groep geven?
 • Engageren we ons om de resultaten toe te passen?

Bekijk ook de tool: leervragen expliciteren

De keuze van een facilitator

Om een geschikte facilitator te kiezen is het nuttig vooraf na te denken over zijn/haar taken en de gestelde verwachtingen.  De BLITS-facilitator begeleidt een BLITS-leergroep naar een oplossing voor een probleem of discrepantie en tegelijkertijd zorgt hij voor de invulling van de leervraag. Door gerichte interventies versterkt hij de groepswerking en motiveert hij de leden om een gezamenlijk doel na te streven, waarbij hij de tijd en de middelen bewaakt. Dat allemaal samen is geen gemakkelijke taak. Kies dus een facilitator met ervaring en geduld.
De facilitator is een ervaren groepswerker, die kan inspelen op onverwachte gebeurtenissen en veranderende omstandigheden.

Meer info over facilitator.

Bekijk ook verder op deze pagina de rol en keuze van de facilitator

Gebruik ook de tool Keuze van de facilitator

Let op met valkuilen bij de keuze van een facilitator

 

Valkuilen

Mogelijke valuilen in deze fase (top)