Logboek voor facilitatoren

De facilitator houdt een logboek bij waarin het ganse proces staat dat de BLITS-groep doorloopt.

 
Toepassingsgebied: 

Om het proces dat het team doorloopt te monitoren, kan de facilitator een logboek bijhouden. Hierin inventariseert de facilitator methodieken en hun effect.

Korte beschrijving van de werkwijze: 

In zijn logboek noteert de facilitator alle elementen van het groepsproces die in zijn ogen belangrijk zijn voor het verdere succesvolle verloop van het teamproces.
De facilitator kan noteren

  • welke stappen het team ondernam, wat goed werkte, wat de obstakels waren, wat de kritische momenten waren, etc. en welke rol hij/zij hierin gespeeld heeft als facilitator;
  • wat hij/zij zelf geleerd heeft uit dit proces;
  • welke praktische informatie opgenomen kan worden (welke methodieken reeds gebruikt werden bij bepaalde interventie);
  • wat het effect van die methode was en waarom;
  • wat er eventueel aan veranderd zou kunnen worden voor gebruik in de toekomst in een gelijkaardige situatie. Zo heeft de facilitator een overzicht van veel gebruikte of weinig gebruikte en succesvolle en minder succesvolle methodieken;
  • welke vorderingen en bereikte tussenresultaten de groep behaalde.

Een voorbeeld is onderaan terug te vinden.

Effecten: 

Door het gebruik van een logboek, kan de facilitator de ondernomen stappen, kritische momenten, interventies, gebruikte methodieken en resultaten overzichtelijk verzamelen.
Het creëert tijdswinst op momenten dat een stand van zaken van het traject gerapporteerd moet worden.

Sterke punten van dit instrument: 
  • Bron van informatie voor de facilitator en het team.
  • Bruikbaar in de evaluatiefase van het project.
Eventuele aandachtspunten: 

Het logboek dient continu aangevuld te worden en vraagt dus best wel wat werk.

Nodige materialen: 

Elektronisch of papieren logboek.

Duur: 

Continu proces, totale duur afhankelijk van de duur van het BLITS-traject

Meer informatie: