Leren voor leraars in de KT-scholen

De KT-scholengroep in Hasselt  bestaat uit 8 basisscholen en ruim 200 leerkrachten. Hoe krijg je leraars en kleuterleiders aan het denken over het eigen leren, en hoe creëer je betrokkenheid en eigenaarschap t.o.v. het eigen leertraject?

 

 

 

 

Wat is frappant in deze case?

Het lijkt niet evident dat leraars, specialisten in het ‘aanleren’ , zelf moeilijkheden hebben met het eigen leren. De vraag van de schooldirecties aan hun personeel om meer verantwoordelijkheid op te nemen voor het eigen leren klonk bovendien nogal denigrerend. De BLTS-groep heeft deze vraag handig herwerkt tot en positief geformuleerde uitdaging voor alle betrokkenen. Het resultaat is voor de directie voldoende frappant om aan de BLITS-groep tijd en ruimte te geven op de komende pedagogische studiedag van de scholengroep om hun resultaten te presenteren.

Waaruit bestond de case?

De BLITS-groep kreeg als opdracht om ‘iets’ uit te werken waardoor de kleuterleid(st)ers en onderwijzers/onderwijzeressen zelf verantwoordelijkheid opnemen voor hun eigen leren. Vrij snel kwam het besef dat ook de scholen, de directies en de randvoorwaarden erg belangrijk zijn om een lerende cultuur voor iedereen te ontwikkelen.

Waarom deed KT Scholengroep mee?

De Hasseltse KT-scholengroep (kleuterscholen en lagere scholen) mikt op talentontwikkeling, bezieling én ervaringsgericht onderwijs opdat leerlingen, leraars en de scholen een rol te kunnen spelen in de snel evoluerende samenleving. Daarom moet iedereen permanent leren, ook de leraars! Het BLITS-project paste dus prima in de ontwikkeling die in de scholengroep plaats vindt.

Hoe verliep het BLITS-project?

De BLITS-groep werd samengesteld uit vrijwilligers, onderwijzers, kleuterleiders en directieleden, mannen en vrouwen, uit zowat alle scholen van de KT scholengroep. De groep kwam om de twee weken onder begeleiding van een externe facilitator: Herman Van Esbroeck, pedagoog van de KHLim.
De gesprekken verliepen aanvankelijk moeizaam, maar kregen een positief elan toen er een beeld opdook over het leren als sprankels in een fles bruiswater (of was het schuimwijn?).
Ondanks vele ingrijpende veranderingsprocessen die terzelfdertijd gebeurden in de scholengroep hield de BLITS-groep stand en tilde zijn werking zelfs over de grote zomervakantie, om in september te komen tot een afgerond concept. Hierin stelt de groep dat leren een sprankelend gebeuren is waarin drie factoren meespelen:  ik  (de individuele sprankel die ik deel met anderen), de anderen (de groep, het collectief gebeuren) en de context (de school met haar missie en visie). Om resultaten te bereiken stelt de groep voor dat directies en bestuur de missie en visie ontwikkelen en duidelijk maken in verbinding met leerkrachten. Daarin is er een plaats nodig voor het leren: een vrije context waarin de leerkrachten mogen en kunnen leren wat ze van elkaar willen leren, en ook nog  wanneer en hoe.

 

Lees het uitgebreide verslag van deze case.