Werkpostanalyse en instructies voor de verpakking-verzending van Alfatex nv in Deinze

Hoe krijg je de medewerkers een afdeling met chronisch plaatsgebrek aan het denken over de inrichting van hun eigen werkplek, hun (ergonomische) werkmethode en het doorgeven van kennis? Alfatex koos hierbij voor de BLITS-aanpak!

 

Wat was er frappant aan deze case?

Dat je met de aanwezige kennis in een goed samengestelde groep heel ver kan geraken, dat de mogelijkheid van eigen inbreng aanvankelijke terughoudendheid snel doet verdwijnen, en dat er een duidelijke verbetering van de (werk)sfeer te meten viel.

Waaruit bestond de case?

Er was een duidelijke nood aan een nieuwe indeling van de werkposten, de werkhouding en werkmethode. Bovendien bleek er weinig kennis geregistreerd en liet de kennisoverdracht te wensen over.  Hoe kon dit verwezenlijkt worden vanuit de ideeën van de eigen medewerkers?

Waarom wilde het bedrijf meewerken aan een BLITS-traject?

Het management wilde een nieuwe aanpak en niet alles aan een extern ontwerp- of adviesbureau overlaten. Men was overtuigd van de aanwezige kennis en vond het BLITS-project een unieke gelegenheid om een andere aanpak uit te testen.

Hoe werd het project aangepakt?

In de BLITSgroep zaten medewerkers uit verschillende betrokken functies. Er werd een nulmeting uitgevoerd en de sfeermeter werd ingevuld. De groep kwam 8 keer samen en genereerde o.l.v. een externe facilitator nieuwe ideeën. Verschillende activiteiten werden verdergezet tussen de groepsbijeenkomsten door. Naarmate het project vorderde kwamen er ook zichtbare resultaten en verbeterde de sfeer. Naast een nieuwe inrichting, ergonomische en andere instructies werd er ook instructiemateriaal ontwikkeld voor nieuwkomers. Hoogtepunt was het toonmoment dat druk werd bijgewoond. Er zou zeker in andere afdelingen met Blits verdergewerkt worden.

 

 

Lees het uitgebreide verslag