Cruciale elementen om vertrouwen op te wekken

De cruciale elementen die nodig zijn om vertrouwen op te bouwen zijn:

  • openheid ( informatie geven, ideeën, gedachten, gevoelens en reacties uiten)
  • delen (ter beschikking stellen van materialen en resources aan de groep met als doel de groep vooruit te helpen)
  • aanvaarding (van de bijdrage van anderen aan de groep)
  • ondersteuning (naar de ander communiceren dat je zijn/haar sterktes herkent en gelooft dat hij/zij de capaciteiten heeft die nodig zijn om productief te zijn in de groep)
  • coöperatieve intenties (de verwachting dat je je coöperatief zal gedragen en dat elk groepslid dat zal doen).

De facilitator moet oog hebben voor de verschillende confrontaties tussen personen die aanleiding geven tot het opbouwen of vernietigen van vertrouwen en dan vooral voor de situaties waarin het vertrouwen afgebroken wordt.